Vårsalong 2020

Vårsalong 2020

Välkommen till årets vårsalong, denna gång i digitalform!
Nedan ser du årets alster från elever på skolan.

Åk 9 Musikvideos

Under vårterminen gör åk 9 ett projektarbete i ämnena bild och musik som går ut på att skapa egna låtar och musikvideos.

 

Åk 9 Masker

Maskprojektet är nytt för i år. Under projektet fick eleverna göra gipsavgjutningar som de sedan skapade sina verk på med hjälp av bland annat lera och akrylfärg. Temat i år var epoker/stilar inom konst och historia.

Åk 8 Parafraser

Årets tema var att ändra känslan i verket. Från ångest till glädje eller från mondänitet till mani, det är bara några exempel.

Åk 8 3D printing

Under höstterminen jobbade åk 8 med att skapa små statyer i Thinkercad. Årets tema var att göra en staty som skulle berätta om minnen från deras uppväxt (så här långt). Dessa skrevs sedan ut i skolans 3D printer.

Åk 7 Tvåpunktsperspektiv.

Åk 6 Drömbilder

Projektet drömbilder tar avstamp i surrealismen med konstnärer som Salvador Dali och Fria Kahlo som förebilder. Detta år fanns det ett fokus på att förmedla en tanke.

Åk 6 Broar

Projektet broar sträcker sig över både ämnena bild och NO. Målet är att i grupp designa en bro med bäringskraft utifrån angivna kriterier. Några av dessa var typ av bro samt miljöaspekt.

Åk 6 Centralperspektiv

Åk 5 Enpunktsperspektiv

Åk 5 Dimensionella bilder.

Under detta projekt jobbar åk 5 med olika element i en bild, så som förgrund och bakgrund, subjekt och objekt. Resultatet blir ett närmast tredimensionellt verk där bakgrund, mellangrund och förgrund delas upp.

Åk 5 Berättande skåp

Projektet  berättande skåp sträcker sig över ämnena bild, NO/Teknik, SO och svenska. Under projektet får de i grupper efterforska en uppfinning som de sedan bygger ett berättande skåp utifrån. Skåpen ljussätts sedan med hjälp av lampor och olika kopplingar.

Åk 3 Årets Alster

Åk 3 har under året som gått haft bild. Vi har tillsammans skapat många alster med olika tekniker och material. Inför den här digitala vårsalongen har eleverna fått välja ut de av sina alster som de är mest nöjda med och som de vill visa upp. Det är en blandning av allt från låd-världar till Picassotolkningar. Titta och njut!

Fritids F-3