Värdegrund

Vår värdegrund bygger på de tre orden trygghet, engagemang & glädje

Trygghet

För att en människa ska må bra och utvecklas krävs att hen känner sig trygg och säker. När vi känner oss trygga ökar våra disponibla resurser och förmågan att ta in kunskap. Vi vågar testa nya saker, utan att bedöma utfallet som en framgång eller ett misslyckande. Vi vill att skolan ska ha en trygg atmosfär, där alla ska våga och vilja göra sitt bästa. Tryggheten är nära knuten till ”viljan”. Viljan är jaget som varje individ utvecklar: jag vill, jag kan, jag ska osv. Vi vill att våra elever ska utveckla sin vilja eftersom det är grunden till att såväl riktning som engagemang i livet.

Engagemang

När viljan har växt sig stark så finns engagemanget där för att skapa något. Engagemang betyder för oss motivation och glädje inför det vi tar oss an. Det betyder många gånger även delaktighet och samarbete med andra. Vi är övertygade om att det som ger oss energi, både som individer och grupp, är respekt, empati, ansvarskännande, lyhördhet, mod, självkänsla, självförtroende och integritet.

Glädje

När vi utför något, själva eller tillsammans med andra, i ett tillstånd av trygghet och engagemang så uppstår glädje. En glädje som strålar ut och smittar av sig till andra. Glädje och skratt gör det också lätt att vara sig själv och underlättar när man ska lära sig något nytt. För oss står glädjen för energi, trivsel, hjälpsamhet, gemenskap och givmildhet. Glädjen får oss avslappnade och i förlängningen ännu mer trygga och engagerade.