Om Spiraskolan

Här finns information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

10 snabba om Spiraskolan

1.

Varje människa har en fantastisk förmåga och potential. Vi är nyfikna och glada individer. Skolan ska frigöra barnens kraft, inte kuva eller tämja den.

2.

Skolan är en trygg miljö där alla känner sig hemma.

3.

Skolan erbjuder verktyg för barnen att utveckla sin mentala trygghet (tex. genom mindfulness och yoga). När en person är trygg ökar förmågan till förståelse och inlärning.

4.

Skolan bygger på öppenhet och frihet. Forskningen kring didaktik och kognition har visat att vi endast kan lära oss om vi är motiverade till det. Därför får varje elev själv känna efter och besluta vad hen ska arbeta med.

5.

Skolan förbereder eleverna för vuxenvärlden och arbetslivet. Vi ger dem därför förmågor och egenskaper som motsvarar den värld som de ska möta.

6.

Vi hjälper eleverna att finna sina styrkor och stödjer dem i utvecklingen av dessa.

7.

Lärarna är inspirationskällor och pedagoger. Yngre elever behöver ibland guidas till nya områden för att utveckla bredden i lärandet. Här spelar läraren en avgörande roll i att öppna sinnena hos eleverna.

8.

Den bästa skolan har de bästa lärarna. Lärarna är extremt viktiga när det gäller barnens utveckling och resultat. Vi satsar mycket på att lärarna ska utveckla sig både på ett professionellt och personligt plan.

9.

Genom ett coachande förhållningssätt ger vi varje elev individuell stöttning för bästa möjliga utveckling.

10.

Skolan är transparent mot föräldrarna. Vår skola är öppen för besök från föräldrarna och tar tillvara på föräldrarnas engagemang.