Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Project Charlie

Project Charlie är ett etik och missbruksförebyggande program för grundskoleelever som startade i USA och nu finns spritt i många länder, bl a. Ryssland, Danmark, Storbritannien samt Norge. I Sverige finns Project Charlie i cirka 40% av alla kommuner. Project Charlies huvudsyfte är att understödja barnets/elevens sociala och känslomässiga mognad. Målet är att odla en positiv självbild i varje elev samt att arbeta med gruppens styrkor. Det är i den trygga gruppen som eleverna kan utforska sitt inre och uttrycka sina känslor. För att upprätta en trygg miljö skapar gruppen regler för träffarna. Lektionerna har en tydlig början samt ett tydligt avslut som dessutom föregås av en sammanfattning av vad lektionen har handlat om. Att inte sprida information utanför gruppen är också viktigt och därför talar vi om ”tystnadsplikt”.

 

Målsättningar med Project Charlie
  • Stärka självkänslan och självförtroendet hos barn och ungdomar
  • Motarbeta nyttjandet av droger under barn- och ungdomsåren
  • Uppskjuta debuten av ett eventuellt användande av bla cigaretter, samt motverka utvecklandet av missbruk och beroende