Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Fakta

Spiraskolan (tidigare Nya Tidens Montessoriskola) är en grundskola för åk F-9 i Näsby Park centrum, Täby. Skolan har funnits sedan 2000 och har idag 280 elever och 43 medarbetare samt en lång kö med barn som vill börja hos oss. Spiraskolan är inspirerad av Maria Montessori vilket innebär att vår pedagogik är utformad efter barnets inre drivkrafter. Vi tror på barnens nyfikenhet och vilja att lära sig och upptäcka nya saker. Vår pedagogik stimulerar elevernas lust till lärande, gör de självständiga och stärker deras självkänsla.

Spiraskolan är en av de första grundskolorna i Sverige som har blivit kvalitetscertifierad enligt ISO 9 001.

Resultat på ämnesprov åk 9

Spiraskolan_grafer-01-1-536x436_2018

Genomsnittligt meritvärde

Spiraskolan_grafer-02-940x620_2018