Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Thinking and personal development

Spiraskolan erbjuder elever från åk 6-9 ett ämne som heter Thinking and personal development. Under dessa lektioner får eleverna möjlighet att utveckla sitt tänkande vilket innefattar bland annat:

  • Logiskt och strukturerat tänkande (inside the box)
  • Kreativt och lateralt tänkande (outside the box)
  • Positivt tänkande
  • Kritiskt tänkande
  • Meta-kognitivt tänkande (att reflektera över sitt eget tänkande)

Thinking and personal development lärs ut av Joe Obidiegwu som har sitt ursprung i USA och Nigeria och därför håller undervisningen på engelska. Han har en gedigen erfarenhet och intresse för filosofi, psykologi och personlig utveckling. Joe har utvecklat en modell som ämnet bygger på och som inspirerat Spiraskolan i utvecklingen av vår pedagogiska modell Akademisk och Individuell utveckling.

Purpose and Happiness

Every action you take shapes the world. Knowing that you are a part of the world and the world is a part of you makes you act with a sense of purpose. Happiness comes from having the self confidence to use your talents and pursue your passion in life. When you are passionate about what you do, your imagination and creativity blossoms. Then responsibility becomes enjoyable.

1.

Du

Du är den viktigaste personen i ditt liv. Allt börjar med dig. Det du väljer att fokusera på är vad du kommer att uppleva i livet. Om du letar efter positiva saker hittar du dem, och om du letar efter negativa saker kommer du att hitta dem också. Du har alltså möjlighet att välja hur du vill uppfatta världen i och runt omkring dig.

2.

Ansvar

Varje beslut du tar formar din omvärld. Vetskapen om att du är en del av världen och att världen är en del av dig, hjälper dig att agera ansvarsfullt eftersom du förstår att det du gör också påverkar andra omkring dig. Ansvar innebär att göra det du sagt att du ska göra, eller att se till att ordna upp efteråt om något blivit fel.

3.

Självförtroende

Självförtroende är att tro och lita på de egenskaper, förmågor och talanger du har. Du känner lycka när du har självför- troende att våga använda dina förmågor och satsa på det du är passionerad kring. När du är passionerad kring det du gör kommer din fantasi och kreativitet att blomma. Och då blir också ansvaret roligt.

4.

Självrespekt

Självrespekt är att tycka om sig själv, vara stolt över vem du är och känna att du är värd att vara lycklig. Men också att ha integritet och ha förmågan att kunna göra de rätta valen, även om ingen ser dig.

5.

Respekt för andra

Det finns lika många perspektiv på världen som det finns antal människor. Respekt för andra är förmågan att förstå att varje persons uppfattning av världen är lika viktig och riktig som din egen.

6.

Empati och medkänsla

Empati och medkänsla gör det möjligt att förstå andra och sätta sig in i deras situation och se världen ur deras perspektiv. Med förmåga till empati och medkänsla blir ditt liv rikare eftersom du kan känna och uppleva tillsammans med andra människor.

7.

Relationer

Vänskap utvecklas genom förmågan att lita på andra och få andra att lita på dig. Detta är grunden för alla långvariga och värdefulla relationer. Vänskap är en viktig del för att bli lycklig eftersom vänner ger dig ett sammanhang, får dig att känna dig betydelsefull och du kan uppleva världen tillsammans med dem.