Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Vision

Att bli världens bästa skola

Spiraskolan är en skola med höga ambitioner. Vi vill helt enkelt vara världens bästa skola! När alla elever, vårdnadshavare och medarbetare anser att Spiraskolan är världens bästa skola så har vi lyckats.

Löfte

Att ge varje elev förutsättningar att växa livet ut

Varje elev ska få tillgång till och möjlighet att träna sig i de verktyg, metoder och förmågor som ger de förutsättningar till livslång utveckling och lärande. Det innebär för oss att varje elev ska kunna gå vidare till gymnasiestudier. Men också att de får insikter om hur man bäst lär sig, vilka som är ens styrkor och hur man fungerar i olika situationer.