Om Spiraskolan

Här samlas information, fakta, filmer, nyheter och kontaktinformation till personalen på skolan.

Montessori

Spiraskolan är inspirerad av Maria Montessoris förhållningssätt som präglas av insikt om att alla barn lär sig på olika sätt och att skolan därför bör vara utformad utifrån varje barns förutsättningar, intressen och inneboende drivkrafter.

Inom Montessoripedagogiken tror vi på barnens nyfikenhet och vilka att lära sig och upptäcka saker. Eleverna får också träna sig i att planera sin arbetsvecka då de under vissa tider själva får välja vad de ska arbeta med. Inom varje ämne finns också väl utvecklade material som barnen kan arbeta med för att lära sig själva. Mycket av materialet är självrättande så eleverna får direkt återkoppling på om de är på rätt spår eller inte.

Vi har störst fokus på montessoripedagogik på lågstadiet och en mer traditionell undervisning på mellan- och högstadiet.

Fördelar med Montessori
  • Utgår från varje barns unika förutsättningar och intressen
  • Stärker självkänsla och självförtroende
  • Stärker barnens förmåga att tänka själva och fatta egna beslut
  • Lär barnen att samarbeta och ta hänsyn till varandra
  • Lär barnen att ta eget ansvar för sin planering och sina mål